ENGLISH
Kranjska cesta 4  bullet  SI-4240 Radovljica  bullet  Slovenija T: +386 (0)590 28 280   bullet    F: +386 (0)590 28 684  E: info@kz-consult.si
 
slika

Prijave na EU in domače razpise, kakor tudi zakonodajni okvir učinkovitega upravljanja z javnimi sredstvi v Sloveniji zahtevajo, da investitor v fazi načrtovanja svojo naložbo preveri z izdelavo ustrezne investicijske dokumentacije.

Naša ponudba:

  • Investicijsko dokumentacijo izdelujemo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. L. RS, št. 60/06 z dne 9.6.2006) oz. področnih uredbah:
  • Dokument identifikacije investicijskega programa
  • Predinvesticijska zasnova
  • Investicijski program
  • Študije upravičenosti in izvedljivosti (angl. Feasibility study) izdelujemo v skladu s Priročnikom evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi.
  • Analize stroškov in koristi izdelujemo v skladu z Delovnim dokumentom 4 Evropske komisije.