ENGLISH
Kranjska cesta 4  bullet  SI-4240 Radovljica  bullet  Slovenija T: +386 (0)590 28 280   bullet    F: +386 (0)590 28 684  E: info@kz-consult.si
 
slika

Boža Kovač, direktorica podjetja

Boža Kovač (1966), univerzitetna diplomirana ekonomistka. Po študiju na Ekonomski fakulteti sem bila kratko obdobje zaposlena v organizaciji, ki se je ukvarjala z mednarodnimi prevozi in špedicijo. Po rojstvu prvega otroka sem poiskala zaposlitev bližje domu in jo našla na Občini Jesenice. Od vsega začetka sem bila vključena v razvojne aktivnosti lokalne skupnosti, od prvih poskusov uvajanja načrtnega pristopa preko sistema razvoja demografsko ogroženih območij do programov aktivne politike zaposlovanja in programov spodbujanja podjetništva.

Vrsta neformalnih izobraževanj, predvsem pa srečanja z mnogimi kolegi s podobnim interesi in množico idej, so prinesli poznavanje novih pristopov in finančnih možnosti za realizacijo lokalnih razvojnih načrtov. V letu 1999 sem prevzela vodenje oddelka za gospodarstvo. Razvojne možnosti, vztrajnost in trma, predvsem pa odlična razvojna ekipa, so kmalu rezultirali v prvih PHARE projektih na področju regeneracije starih industrijskih središč in uvedbi prvih programov razvoja podeželja in podjetništva. V tem obdobju je bilo, tudi z mojo pomočjo, izvedenih vrsta uspešnih in odmevnih projektov. Uvajanje novih pristopov in metod dela pa je postala stalnica delovanja lokalne skupnosti.

Uvajanje sistema sodelovanja lokalnih skupnosti na regionalnem nivoju je prineslo nove izzive, zato sem bila vrsto let vključena tudi v delo in aktivnosti regionalnih institucij.

Po petnajstletnem obdobju dela na občini je počasi rasla tudi želja po spremembi, ki je konec leta 2007 prerasla v odločitev za samostojno podjetniško pot. Zato bo v naslednjih letih večji del moje energije usmerjen v uspešen razvoj in rast lastnega podjetja. Pri tem pa se zavedam, da je uspeh K & Z d.o.o. tesno povezan z zadovoljstvom naših naročnikov in uspešno realizacijo njihovih razvojnih projektov.

boza.kovac@kz-consult.si


Slavka Zupan, strokovna direktorica in prokuristka podjetja

Slavka Zupan (1967), magistrica ekonomije in univ. dipl. geografinja/ sociologinja. Rojena Tržičanka, sem imela možnost takoj po študiju v domači občini uvajati sodobne pristope razvojnega načrtovanja. Danes sem še posebej ponosna na svoj prispevek pri ureditvi in ohranitvi naravnih vrednot Dovžanove soteske, razvoju podeželja, krepitvi mednarodnega sodelovanja, vzpostavitvi sodobnega TIC-a ter sistemov spodbujanja zaposlovanja in podjetništva. Kot vodja oddelka za gospodarstvo sem bila odgovorna tudi za uvajanje predpisov s področja gospodarskih javnih služb.

Izkušnje s prvimi občinskimi PAHRE projekti, poznavanje delovanja lokalne skupnosti in proračuna so mi odprle možnost zaposlitve na Ministrstvu za finance, Centralni finančni in pogodbeni enoti. Kot svetovalka Vlade sem bila zadolžena za revidiranje in upravljanje javnih naročil projektov financiranih iz predpristopne pomoči EU Sloveniji. Delo je zahtevalo tako vsebinsko poznavanje projektov, kakor tudi postopkov in koordinacijo z resornimi ministrstvi, občinami in nadzorniki - Delegacijo EK v Ljubljani.

Ker z ministrstva nimaš vpliva na neposredne spremembe v okolju, sem se leta 2000 vrnila na Gorenjsko. Kot namestnica direktorja regionalne razvojne agencije BSC Kranj sem prevzela nalogo uvajanja in upravljanja regionalnega razvoja na Gorenjskem. Vodila sem pripravo dveh regionalnih razvojnih programov Gorenjska, zasnovala, pridobila financiranje in vodila več kot 20 EU projektov. Tudi s pomočjo mojega znanja in vložene energije v kadre in okolje, se agencija danes uvršča med uspešnejše razvojne agencije v Sloveniji in čezmejnem prostoru.

Konec leta 2007 pa je dozorela tudi odločitev o samostojni podjetniški poti. Krepitev lastnega podjetja K&Z ter pomoč pri uresničevanju razvojnih ciljev naših naročnikov, sta zame dva pomembna izziva naslednjih let.

slavka.zupan@kz-consult.si